meedenken. realiseren. maatwerk

Missie

Om duidelijk te stellen waar Ninebits voor staat is het formuleren van een missie erg belangrijk. 

DUURZAAMHEID

Onze missie is door helder, transparant en duurzaam te ondernemen, de steeds complexere wereld van ICT begrijpelijk en bruikbaar te houden voor iedereen door onze producten altijd te benaderen vanuit een gebruikersstandpunt.

NORMEN EN STANDAARDS

In alle facetten van ons werk, coderen, koppelen, datastructuren houden we zoveel mogelijk standaarden en normen aan. Eenvoudig koppelen met andere partijen en zo efficient mogelijk werken is de focus. Dit levert robuuste, snelle, efficiënte en betrouwbare producten op.

Resultaten

In de praktijk komt het er op neer dat onze projecten duidelijk en uitgebreid gedocumenteerd worden, voor u en voor ons. Dat de opdrachtgever begeleid wordt in het beoordelen van de functionaliteit en dat complexe onderdelen in begrijpelijke taal wordt uitgelegd.

  • CONTACT..
  • HELPDESK..
  • AANMELDEN..
  • Linked In Twitter Facebook
  • Nieuws ..
ninebits